นึกถึงวีซ่า นึกถึงเรา เขาตาโล วีซ่า เซอร์วิส ความสำเร็จของคุณ คือความภูมิใจของเรา
“รวดเร็ว ฉับไว ด้วยใจบริการ จากประสบการณ์ผลงานมืออาชีพ”

Foreigner Visas

 

Foreigner Visa long stay in Thailand

 • Retirement visa 1year for 50 year and above
 • Change of visa to Non immigrant “O”& “B” visa
 • Work Permit & Visa Extension in Thailand
 • Visa run to Cambodia & Laos for Tourist Visa 15 days, 60 days, 120 days
 • Marriage Visa
 • Residence Letter
 • Driving license in Thailand
 • British Passport renewal & Birth registration and Child’s passport

 

บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพักอาศัย ในเมืองไทย

 1. วีซ่า 1 ปี สำหรับชาวต่างชาติ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 2. เปลี่ยนประเภทวีซ่า
 3. ยื่นคำร้องขอใบ อนุญาตทำงาน และวีซ่าชั่วคราวในเมืองไทย
 4. ต่อวีซ่าที่เขมร และลาว 15-60- 90-120 วัน
 5. วีซ่าแต่งงาน (ภรรยาไทย)
 6. จดหมายรับรองถิ่นที่อยู่
 7. ขอใบอนุญาตขับรถในเมืองไทย
 8. ทำพาสปอร์ตใหม่อังกฤษและการแจ้งเกิดเด็กที่เกิดในไทยและทำพาสปอร์ตเด็ก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์